۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۱۰۵۳۶

اردوی تفریحی

اردوی تفریحی با حضور گسترده متربیان حلقه های صالحین در منطقه بسیار زیبا با برنامه هایی شامل نماز جماعت کوهنوردی حلقه صالحین و…. برگزار گردید

گزارش تصویری:

۲۰۱۸۰۹۰۷_۰۹۱۶۴۱

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۴۲۸۱۸

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۳۲۰۴۹

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۲۳۸۰۸

۲۰۱۸۰۹۰۷_۰۹۲۶۱۴

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۵۳۳۰۲

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۵۳۲۵۷

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۵۱۹۰۶

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۴۴۷۲۷

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۴۲۸۲۰

۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۵۵۳۵۴

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.