خانه / برنامه های پایگاه / اردوهای بسیج سازندگی / اردوی جهادی یک روزه سری دوم
3

اردوی جهادی یک روزه سری دوم

اردوی جهادی یک روزه با حضور ۲۴ نفر از متربیان صالحین در منطقه ای از شهرستان سمنان برگزار گردید و متربیان بدون وقفه به کمک کردن پرداختند

۲۰۱۷۰۸۰۲_۱۳۰۸۳۴

۲۰۱۷۰۸۰۲_۱۳۰۷۰۹

۲۰۱۷۰۸۰۲_۱۳۰۱۱۶

۲۰۱۷۰۸۰۲_۱۴۴۰۳۰

۲۰۱۷۰۸۰۲_۱۲۵۲۳۷

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.