خانه / برنامه های حلقه های صالحین / برنامه ورزشی حلقات صالحین
۲۰۱۷۰۸۰۱_۱۸۰۷۵۰

برنامه ورزشی حلقات صالحین

هرهفته برنامه ورزشی حلقه های صالحین درمجموعه چمن ورزشی پایگاه شهدا برگزارمی باشد ومتربیان درسنین وحلقه های خود به بازی وسرگرمی میپردازند.

گزارش تصویری:

۲۰۱۷۰۷۲۵_۱۸۵۵۱۸

۲۰۱۷۰۷۲۵_۲۰۴۷۰۲

۲۰۱۷۰۸۰۱_۱۸۰۵۴۶

۲۰۱۷۰۸۰۱_۱۸۰۷۵۰

۲۰۱۷۰۸۰۱_۱۸۳۹۳۷

۲۰۱۷۰۸۰۱_۱۹۴۲۰۷

درباره ی محمد مهدی خادم حسینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.