خانه / حلقه های صالحین / حلقه شهید عباس بابایی / برنامه ورزشی حلقه شهید بابایی
۲۰۱۷۰۷۰۴_۱۹۵۵۵۶

برنامه ورزشی حلقه شهید بابایی

برنامه ورزشی حلقه شهید بابایی با حضور مرتب سرگروه خود هرهفته در مجموعه ورزشی چمن مصنوعی شهدا برقرار می باشد

تابستان خوبی را برای شما ارزومندیم

گزاترش تصویری:

۲۰۱۷۰۶۱۷_۱۹۱۷۲۸

۲۰۱۷۰۶۱۷_۱۹۱۷۵۰

۲۰۱۷۰۷۰۴_۱۹۱۳۱۸

۲۰۱۷۰۷۰۴_۱۹۲۴۵۲

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.