خانه / برنامه های حلقه های صالحین / برنامه ورزشی حلقه شهید سقاییان
۲۰۱۷۰۷۰۴_۲۱۰۷۲۸

برنامه ورزشی حلقه شهید سقاییان

برنامه ورزشی حلقه سقاییان روزهای سه شنبه هرهفته برقرار می باشد.تشکرویژه از سرگروه حلقه که هرهفته متربیان را همراهی می کند.

۲۰۱۷۰۷۰۴_۲۱۰۸۴۵

۲۰۱۷۰۷۰۴_۲۱۰۷۴۲

۲۰۱۷۰۷۰۴_۲۱۰۷۲۸

۲۰۱۷۰۷۰۴_۲۱۰۷۱۱

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.