خانه / برنامه های حلقه های صالحین / برنامه ورزشی حلقه های صالحین
۲۰۱۷۰۸۲۲_۱۸۵۲۴۶

برنامه ورزشی حلقه های صالحین

برنامه ورزشی حلقه های صالحین هر هفته درزمین چمن پایگاه بسیج شهدا برقرار می باشد.منتظرقدوم سبزتان هستیم.

گزارش تصویری:

۲۰۱۷۰۸۱۵_۱۸۱۷۳۶

۲۰۱۷۰۸۱۵_۱۹۱۵۰۹

۲۰۱۷۰۸۱۵_۱۹۰۲۳۳

۲۰۱۷۰۸۱۵_۱۹۴۵۱۹

۲۰۱۷۰۸۲۲_۱۷۴۷۰۴

۲۰۱۷۰۸۲۲_۱۸۵۲۴۶

درباره ی محمد مهدی خادم حسینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.