خانه / حلقه های صالحین / حلقه شهید محمد حسین فهمیده / برگزاری حلقه شهیدمحمدحسین فهمیده
۲۰۱۷۰۱۲۷_۱۱۳۳۲۰ - Copy

برگزاری حلقه شهیدمحمدحسین فهمیده

حلقه شهیدمحمدحسین فهمیده روزجمعه باقرائت قرآن اغازشد وسرگروه حلقه داستانی دررابطه باعدم سجده شیطان به ادم تعریف کرد.بعداز ان باپخش چندکلیپ با موضوعات مذهبی وطنز حلقه به پایان رسید.

درپایان حلقه، آقای محمدامین اخلاقی ازمتربیان جهت تشکیل گروه سرود تست گرفت.

۲۰۱۷۰۱۲۷_۱۰۳۳۱۷

۲۰۱۷۰۱۲۷_۱۰۳۳۴۵

۲۰۱۷۰۱۲۷_۱۱۰۶۰۴

۲۰۱۷۰۱۲۷_۱۱۳۳۲۰ - Copy

درباره ی محمد مهدی خادم حسینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.