20160429_110309

تحصیل، تهذیب، ورزش

باتوجه به اینکه حلقه شهید عباس بابایی به عنوان حلقه ویژه در حال اجرا می باشد لذا برنامه ورزشی روز های جمعه برای عزیزان بسیجی در زمین چمن مصنوعی برنامه ریزی گردیده است که مسئول محترم تعلیم و تربیت سپاه ازاین برناامه بازدید کردند.

خدا قوت

IMG_4204

20160429_110308

 

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.