1

حلقه شهید بهروز بهروزی

حلقه شهید بهروز بهروزی این هفته با حلقه بابایی همزمان برگزار گردید و برادر طلبه مهدی پورمحمود با سخنان گوهر بار خود جلسه این حلقه را نورباران کردند.

۲۰۱۷۰۷۲۲_۱۹۳۹۲۲

۲۰۱۷۰۷۲۲_۱۹۳۹۰۱

IMG_1008

IMG_1009

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.