4

حلقه شهید یاراحمدی

حلقه شهید یاراحمدی به سرگروهی برادر خدابخشی با برنامه تقدیر و تشکر ازاعضا برگزار گردید.

دراین حلقه برادر خدابخشی تندیسی به رسم یادبود به عزیزان اهدا کرد

گزارش تصویری:

۲۰۱۷۰۵۱۲_۲۱۲۶۴۰

۲۰۱۷۰۵۱۲_۲۱۲۶۱۵

۲۰۱۷۰۵۱۲_۲۱۲۵۴۵

۲۰۱۷۰۵۱۲_۲۱۲۴۲۸

۲۰۱۷۰۵۱۲_۲۱۲۳۳۳

۲۰۱۷۰۵۱۲_۲۱۲۲۲۶

۲۰۱۷۰۵۱۲_۲۱۱۳۱۶

۲۰۱۷۰۵۱۲_۲۱۱۲۲۶

 

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.