خانه / حلقه های صالحین / حلقه شهید بهروز بهروزی / روند برگزاری حلقه شهید بهروزی درهفته های گذشته
439011503_49807

روند برگزاری حلقه شهید بهروزی درهفته های گذشته

این حلقه با حضور متربیان خود برنامه نشست قران را در هرهفته پیگیری می کند و عملکردی مطلوب دربین حلقه ها دارد

435506659_114103435838217_235266

435802694_234237

438313934_81996

434324893_215486

438317013_3800

438319917_104992

439017899_26813

438819587_49489

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.