غرر الحکم - میزان الحکمه - امام علی - امیرالمومنین - خواص - فساد - عالمان - پارسایان - بازرگانان - حاکمان - رزمندگان
غرر الحکم - میزان الحکمه - امام علی - امیرالمومنین - خواص - فساد - عالمان - پارسایان - بازرگانان - حاکمان - رزمندگان

سرچشمه ی فساد

امیرالمومنین امام علی علیه السلام:

فساد توده ی مردم، ناشی از فساد خواصّ است.
✋️خواصّ، به پنج گروه تقسیم می‌شوند:

📚عالمان که راهنمایانِ به سوی خدایند
📿پارسایان که راه رسیدن به خدایند،
💰بازرگانان که اُمنای خدایند،
⚔️رزمندگان که یاوران دین خدایند
👤و حاکمان که سرپرستان خلق خدایند.

⚠️پس، اگر عالم، طمّاع و مال اندوز باشد، دیگر از چه کسی باید راهنمایی خواست
⚠️و اگر پارسا، به دنیا و آنچه مردم دارند راغب باشد، دیگر به چه کس اقتدا شود
⚠️و اگر بازرگان، خیانت پیشه باشد و زکات ندهد، به چه کسی می‌توان اطمینان و اعتماد کرد
⚠️و اگر رزمنده، خودنما باشد و چشم به کسب مال و ثروت داشته باشد، دیگر به وسیله چه کسی از مسلمانان دفاع شود
⚠️و اگر حاکم، ستمگر باشد و در احکام و فرامین خود، ستم و بی عدالتی روا دارد، دیگر به وسیله چه کسی دادِ ستمدیده از ستمگر گرفته شود؟

‼️سوگند به خدا، که مردم را نابود نکرد مگر:
❌عالمان طمعکار
❌و پارسایان دنیا خواه
❌و بازرگانان خیانت پیشه
❌و رزمندگان ریاکار
❌و حاکمان ستمگر.

📚غرر الحکم(ترجمه الأنصاری) صفحه۵۴۲
📚میزان الحکمه ، جلد ۹ ، صفحه ۱۲۸

 

منبع: کانال سیره اهل بیت علیهم السلام

درباره ی miladna

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.