۲۰۱۷۰۹۱۴_۰۹۲۵۴۶

کوهنوردی در غاردربند

برنامه کوهنوردی غار دربند با ثبت نام مسئول محترم اردویی پایگاه در ۲۳شهریور ماه برگزار گردید

دراین برنامه متربیان کوهنوردی رفته و بعد از ورود به غار به صرف صبحانه پرداختند و بعد از برنامه ورزشی والیبال و فوتبال به مسجد بازگشتند.

۲۰۱۷۰۹۱۴_۰۸۵۴۱۰

۲۰۱۷۰۹۱۴_۱۰۱۳۵۳

۲۰۱۷۰۹۱۴_۰۹۴۸۵۰

۲۰۱۷۰۹۱۴_۰۹۲۶۳۱

۲۰۱۷۰۹۱۴_۱۰۳۴۱۶

۲۰۱۷۰۹۱۴_۰۸۵۶۲۲

درباره ی محمد امین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.