خانه / باشگاه مدافعان حرم (سبک رزم طوس)

باشگاه مدافعان حرم (سبک رزم طوس)

باشگاه مدافعان حرم (سبک رزم طوس)

باشگاه دفاع خصی مدافعان حرم سبک رزم طوس

421218121_49139

باشگاه مدافعان حرم مدت هاست که فعالیت خود را درزمینه آموزش هنرهای رزمی ،سلاح گرم و سرد و… آغاز کرده و هم چنان در حال فعالیت می باشد. زیر نظر مسئول سبک استان استاد عباس عربی زمان: روزهای فرد از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ مکان: سوله صالحین شهدای ورزشکار

ادامه مطلب