اردوی حلقه ای

اردوی حلقه ای

کوهنوردی در غاردربند

۲۰۱۷۰۹۱۴_۰۹۲۵۴۶

برنامه کوهنوردی غار دربند با ثبت نام مسئول محترم اردویی پایگاه در ۲۳شهریور ماه برگزار گردید دراین برنامه متربیان کوهنوردی رفته و بعد از ورود به غار به صرف صبحانه پرداختند و بعد از برنامه ورزشی والیبال و فوتبال به مسجد بازگشتند.

ادامه مطلب