خانه / برنامه های پایگاه / اردوهای بسیج سازندگی

اردوهای بسیج سازندگی

اردوهای بسیج سازندگی

اردوی یک روزه جهادی

jjoko

باتوجه به اعلام یکی از باغداران سمنان در خصوص کمک نیروهای جهادی برای امورات باغ لذا اعضای جهادی در باغ مربوطه حاضر شدند و موارد مربوط به برنامه جهادی را در انجا ایفای نقش کردند گزارش تصویری:  

ادامه مطلب