خانه / برنامه های پایگاه / اردوهای بسیج سازندگی

اردوهای بسیج سازندگی

اردوهای بسیج سازندگی

اردوی جهادی در برنامه به دنبال ستاره ها

592131_-210581

برنامه به دنبال ستاره ها در شهرک روزیه پارک کوهستان برگزار گردید تیم جهادی پایگاه با همکاری حلقه تورجی زاده در این برنامه حضور یافته و با همت والای خود توانستند این برنامه را به نحو احسن اجرا نمایند

ادامه مطلب

اردوی جهادی در محله امام رضا(ع)

IMG_20181021_111740

تیم جهادی پایگاه شهدا با حضور در محله امام رضا (ع) واقع در چهارصد دستگاه با همکاری بسیج سازندگی اقدام به پاک سازی محیط پیرامونی محله نمودند تشکر ویژه از مسئول محترم بسیج سازندگی و سرگروه حلقه شهید تورجی زاده بخاطر همکاری بسیار خوب

ادامه مطلب

اردوی یک روزه جهادی

jjoko

باتوجه به اعلام یکی از باغداران سمنان در خصوص کمک نیروهای جهادی برای امورات باغ لذا اعضای جهادی در باغ مربوطه حاضر شدند و موارد مربوط به برنامه جهادی را در انجا ایفای نقش کردند گزارش تصویری:  

ادامه مطلب