خانه / حلقه های صالحین / حلقه شهید عباس دانشگر (صفحه 2)

حلقه شهید عباس دانشگر

حلقه شهید عباس دانشگر

اتاق فکر در جلسه اولیای حلقه شهید عباس دانشگر

20160823_173548

جلسه اولیای متربیان حلقه شهید عباس دانشگر باحضور پدر و مادر عزیزان و سرگروه و مسئول تعلیم و تربیت در پایگاه برگزار گردید در این جلسه والدین به بیان نظرات و انتقادات پرداختند و پیشنهاداتیر جهت بهبود هرچه بهتر حلقه ارائه کردند.  

ادامه مطلب