خانه / حلقه های صالحین / حلقه شهید محمد حسین فهمیده

حلقه شهید محمد حسین فهمیده

برگزاری حلقه شهیدمحمدحسین فهمیده

۲۰۱۷۰۱۲۷_۱۱۳۳۲۰ - Copy

حلقه شهیدمحمدحسین فهمیده روزجمعه باقرائت قرآن اغازشد وسرگروه حلقه داستانی دررابطه باعدم سجده شیطان به ادم تعریف کرد.بعداز ان باپخش چندکلیپ با موضوعات مذهبی وطنز حلقه به پایان رسید. درپایان حلقه، آقای محمدامین اخلاقی ازمتربیان جهت تشکیل گروه سرود تست گرفت.

ادامه مطلب

برگزاری حلقه شهیدمحمدحسین فهمیده

IMG_0627

حلقه شهیدمحمدحسین فهمیده باقرائت قرآن شروع شدوبعدازآن سرگروه حلقه چندکلیپ با موضوعات مادر،خدامهربان است ودوکلیپ طنزنمایش دادوهمچنین ازبرادر حسن زیاری بدلیل حضورمستمر درنمازجماعت وجمعه بااهداء جایزه ای تقدیرو تشکربعمل امد عکس هایی از حلقه:

ادامه مطلب

حلقه شهید محمد حسین فهمیده

img_0569

برنامه حلقه شهید فهمیده در این هفته به دلیل عدم حضور سرگروه و هماهنگی با سرگروهی دیگر صبح روز جمعه طبق برنامه هفتگی برگزار گردید به زودی بعد از پایان امتحانات برنامه استخر و فوتبال برنامه ریزی گردیده است عکس هایی از نشست هفته گذشته اعضا:  

ادامه مطلب