خانه / حلقه های صالحین / حلقه شهید محمد حسین فهمیده (صفحه 2)

حلقه شهید محمد حسین فهمیده

نشست در پایگاه با حضور اولیای حلقه

ضسشیبلات

نشست اولیای متربیان حلقه شهید فهمیده جهت اشنایی اولیا با محیط پایگاه و دریافت نظرات جهت هرچه بهتر اجرا شدن برنامه ها ورونمایی ازنرم افزار شهدا صالحین برگزار گردید. تشکر ویژه از خانواده هایی که در این برنامه شرکت کردند.

ادامه مطلب