خانه / خاطرات شهدا

خاطرات شهدا

داستان ها و خاطراتی از شهید عباس بابایی (به مناسبت تولد ایشان) | بخش پنج

dakhashbababpang-comp

در چهاردهم آذر سال ۱۳۲۹ بود که ایشان دیده به جهان گشودند. حال به مناسبت سالروز تولد ایشان، ۲۵ خاطره از ایشان را در ۵ بخش برای شما قرار می دهیم که خواندنشان خالی از لطف نخواهد بود. ۲۱- ناشناس آمد و ناشناس رفت ر مراسم چهلم شهادت تیمسار بابایی در …

ادامه مطلب

داستان ها و خاطراتی از شهید عباس بابایی (به مناسبت تولد ایشان) | بخش چهار

dakhashbababpang-comp

در چهاردهم آذر سال ۱۳۲۹ بود که ایشان دیده به جهان گشودند. حال به مناسبت سالروز تولد ایشان، ۲۵ خاطره از ایشان را در ۵ بخش برای شما قرار می دهیم که خواندنشان خالی از لطف نخواهد بود. ۱۶- پنج یا شش روز به عید سال ۱۳۶۱ مانده بود . ساعت …

ادامه مطلب

داستان ها و خاطراتی از شهید عباس بابایی (به مناسبت تولد ایشان) | بخش سه

dakhashbababpang-comp

در چهاردهم آذر سال ۱۳۲۹ بود که ایشان دیده به جهان گشودند. حال به مناسبت سالروز تولد ایشان، ۲۵ خاطره از ایشان را در ۵ بخش برای شما قرار می دهیم که خواندنشان خالی از لطف نخواهد بود. ۱۱-  دیدار در عرفات سال ۱۳۶۶ که به مکه مشرف شدم ، …

ادامه مطلب

داستان ها و خاطراتی از شهید عباس بابایی (به مناسبت تولد ایشان) | بخش دو

dakhashbababpang-comp

در چهاردهم آذر سال ۱۳۲۹ بود که ایشان دیده به جهان گشودند. حال به مناسبت سالروز تولد ایشان، ۲۵ خاطره از ایشان را در ۵ بخش برای شما قرار می دهیم که خواندنشان خالی از لطف نخواهد بود. ۶- او دیگر دعا نخواند حدود سالهای ۶۱و۶۲، زمانی که شهید بابایی فرمانده پایگاه اصفهان …

ادامه مطلب

داستان ها و خاطراتی از شهید عباس بابایی (به مناسبت تولد ایشان) | بخش یک

dakhashbababpang-comp

در چهاردهم آذر سال ۱۳۲۹ بود که ایشان دیده به جهان گشودند. حال به مناسبت سالروز تولد ایشان، ۲۵ خاطره از ایشان را در ۵ بخش برای شما قرار می دهیم که خواندنشان خالی از لطف نخواهد بود. اما قبل از هر چیزی بهتر است ابتدا گزیده ای از زندگانی شهید عباس بابایی …

ادامه مطلب

فرازهایی از صد وصیت نامه شهدا (بخش ده | پایانی)

2730152234719308502

رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه شهدا را بخوانید…» این توصیه در کلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از صد وصیت نامه… این …

ادامه مطلب

فرازهایی از صد وصیت نامه شهدا (بخش نه)

2730152234719308502

رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه شهدا را بخوانید…» این توصیه در کلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از صد وصیت نامه… این …

ادامه مطلب

فرازهایی از صد وصیت نامه شهدا (بخش هشت)

2730152234719308502

رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه شهدا را بخوانید…» این توصیه در کلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از صد وصیت نامه… این …

ادامه مطلب

فرازهایی از صد وصیت نامه شهدا (بخش هفت)

2730152234719308502

رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه شهدا را بخوانید…» این توصیه در کلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از صد وصیت نامه… این …

ادامه مطلب

فرازهایی از صد وصیت نامه شهدا (بخش شش)

2730152234719308502

رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه شهدا را بخوانید…» این توصیه در کلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از صد وصیت نامه… این …

ادامه مطلب