خانه / بایگانی برچسب: پایگاه شهدا

بایگانی برچسب: پایگاه شهدا

اردوی جهادی در برنامه به دنبال ستاره ها

592131_-210581

برنامه به دنبال ستاره ها در شهرک روزیه پارک کوهستان برگزار گردید تیم جهادی پایگاه با همکاری حلقه تورجی زاده در این برنامه حضور یافته و با همت والای خود توانستند این برنامه را به نحو احسن اجرا نمایند

ادامه مطلب